Acerca de

App User

Email marketing

Դասընթացի նպատակն է կազմել E-mail marketing ռազմավարություն, տիրապետել գործիքակազմին, պրակտիկ փորձի արդյունքում յուրացնել գիտելիքները, գտնել թիրախային լսարանին և վերջիններիս վերլուծության արդյունքում կազմել առաջարկ։

  • Visual in E-Mail

  • Copy in E-Mail

  • Կառուցվածքը էլեկտրոնային փոստում

  • Գործիքներ և պրակտիկ դասընթաց

Օրերը՝ նոյեմբերի 21

Տևողությունը՝ 2 ժամ

Արժեքը՝ 16 000 ժամ

35362319_2101579286780477_6216843531781144576_n.jpg

Դասընթացավար՝ Հասմիկ Սիրունյան

  • Leadership program, Leadership School

  • MBA ծրագիր, Kaplan International Collages

  • Սոցիոլոգիա և PR, ԵՊՀ