top of page

Weekend School of Business

Since 2024

56 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացի հիմնական մոդուլներն են

Մոդուլ 1: Բիզնես գործընթացների կառավարում  (6 ժամ)

 • Բիզնես գործընթացների կառավարում

 • Lean և Six Sigma սկզբունքները BPM-ում

 

Մոդուլ 2: Նախագծերի և գործընթացների  կառավարման գործիքներ (5 ժամ)

 • Microsoft Project

 • Miro Trello 

 • Practice Microsoft Project

 

Մոդուլ 3։ Թիմի կառավարում (6 ժամ)

 •  Թափուր աշխատատեղերի մոդելավորում

 • Հավաքագրում և կարճ ցուցակագրում

 • Թիմ և կորպորատիվ մշակույթ

 • Մոտիվացիա և արդյունավետություն

Մոդուլ 4։ Արժեքի հաշվարկ  (6 ժամ)

 • Արժեքի հաշվարկ

 • Արտադրողականություն և շահութաբերություն       

Մոդուլ 5։ Արտադրողականության հաշվարկ  (4 ժամ)

 • Ընդհանուր արտադրողականության չափումներ, մուտքեր և արդյունքներ։

 • Հիմնական արտադրողականության բանաձևեր (աշխատանքի արտադրողականություն, մեքենա/արտադրողականություն, գործոնի ընդհանուր արտադրողականություն)։

 • Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն արտադրողականության պատկերացումների համար։

 • Բենչմարկինգի միջոցով բարելավման ոլորտների բացահայտում, իրական ժամանակի արտադրողականության մոնիտորինգ։

 

Մոդուլ 6։ Մարքեթինգ և վաճառք (6 ժամ)

 • Մարքեթինգը բիզնեսում

 • Շուկայի ակնարկ։ Մարքեթինգային հաշվարկներ

 • Վաճառքի ալիքներ։ Շուկայավարման և վաճառքի ինտեգրում։

 • “Շուկայի ձայնը”

 

Մոդուլ 7։ Ապրանքի վերանայում, փորձարկում և փաթեթավորում (6 ժամ)

 • Հաճախորդի ցավեր և հաճախորդի շահույթի վերլուծություն 

 • Հիմնական ֆունկցիոնալություն և մրցակցային առավելություն

 • Որակի կառավարում և փորձարկում

 • Օգտատիրոջ/նախատիպի փորձարկում։

 • Փաթեթավորման դիզայն և օգտագործելիություն։

 • Հաճախորդների սպասարկում և արտադրանքի ընկալում։

 • Շուկայական փորձարկում (պիլոտային փորձարկում)։

         

Մոդուլ 8։ Գնային քաղաքականություն (4 ժամ)

 • Արժեքի վրա հիմնված մրցունակ գին

 • Շուկայական գնագոյացում․ տատանումներ, հատուկ առաջարկներ, զեղչեր և գործարքներ

 

Մոդուլ 9։ Բանակցությունները բիզնեսում (5 ժամ)

 • Բանակցությունների դերը և կողմերը

 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ։

 • Հարվարդի բիզնես դպրոցի բանակցային մոդել։

 • Գործընկերություն և ցանցային կապ

Մոդուլ 10. Ռիսկերի կառավարում

 • Ռիսկերի նույնականացում (2 ժամ)

 Մոդուլ 11. Համակարգ և կրիտիկական մտածողություն (6 ժամ)

 • Սիստեմատիկ մտածողությունը բիզնեսում։

 • Սիստեմատիկ մտածողության գործիքներ։

 • Կրիտիկական մտածողության հիմնական բաղադրիչներ։

 • Կրիտիկական մտածողության հմտություններ՝ վերլուծական մտածողություն, ստեղծագործական մտածողություն, խնդիրների լուծման տեխնիկա։ 

 • Որոշումների կայացում համակարգային և կրիտիկական մտածողության միջոցով։

 • Արմատային պատճառների վերլուծություն խնդրի լուծման համար:

 • Triz 

make deal close up male hands signing business contract concept female business online
 
Սկիզբը՝ ապրիլի 20, 27

Մոդուլ 1 Բիզնես գործընթացների կառավարում
 
 • Բիզնես գործընթացների կառավարում

 • Lean և Six Sigma սկզբունքները BPM-ում

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 38 000 դրամ

NEW ACADEMY LOGO
Դասընթացավարներ՝ Մարգարիտ Բաբուրյան և Նանե Մաթևոսյան
english teacher elements arrangement
 
Սկիզբը՝ մայիսի 4,

Մոդուլ 2 Նախագծերի և գործընթացների կառավարման համար գործիքակազմ
 • Microsoft Project
 • Miro, Trello
 • Practice

 

Տևողությունը՝ 3 ժամ 

Արժեքը՝ 27 000 դրամ

NEW ACADEMY LOGO
Դասընթացավարներ՝ Նանե Մաթևոսյան
businesswoman leader giving presentation explaining team goals group meeting
Սկիզբը՝ մայիսի 4, 11,18

Մոդուլ 3 Թիմի կառավարում
 
 • Թափուր աշխատատեղերի մոդելավորում

 • Հավաքագրում և կարճ ցուցակում

 • Թիմ և կորպորատիվ մշակույթ

 • Մոտիվացիա և արդյունավետություն

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 45 000 դրամ

NEW ACADEMY logo
Դասընթացավարներ՝ Մարիանա Կարապետյան
table financial manager
 
Սկիզբը՝ մայիսի 18, 25

Մոդուլ 4 Արժեքի հաշվարկ
 • Արժեքի հաշվարկ
 • Արտադրողականություն և շահութաբերություն

 

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 56 000 դրամ

Nane Matevossyan
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
mid section two colleagues brainstorming making notes
 
Սկիզբը՝ մայիսի 25, հունիսի 1 

Մոդուլ 5 Արտադրողականության հաշվարկ
 • Ընդհանուր արտադրողականության չափումներ, մուտքեր և արդյունքներ Հիմնական արտադրողականության բանաձևեր (աշխատանքի արտադրողականություն, մեքենա/արտադրողականություն, գործոնի ընդհանուր արտադրողականություն)
 • Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն արտադրողականության պատկերացումների համար Բենչմարկինգի միջոցով բարելավման ոլորտների բացահայտում Իրական ժամանակի արտադրողականության մոնիտորինգ

 

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 48 000 դրամ

Nane Matevossyan
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
leader-making-sales-report-top-company-managers-drawing-charts-white-board-serious-speaker
Սկիզբը՝ հունիսի 1

Մոդուլ 6 Մարքեթինգ և վաճառք
 • Մարքետինգը բիզնեսում
 • Շուկայի ակնարկ
 • Մարքեթինգային աշվարկներ
 • Վաճառքի ալիքներ
 • Շուկայավարման և վաճառքի ինտեգրում
 • Շուկայի ձայնը

 

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 52 000 դրամ

NEW ACADEMY logo
Դասընթացավարներ՝ Մարգարիտ Բաբուրյան, Արտակ Օրդյան, Տաթևիկ Թորոսյան, Նարեկ Ալեքսանյան
doing-some-notes-group-people-business-conference-modern-classroom-daytime
 
Սկիզբը՝ հունիսի 15

Մոդուլ 7 Ապրանքի վերանայում, փորձարկում և փաթեթավորում
 
 • Հաճախորդների ցավ և հաճախորդների շահույթի վերլուծություն

 • Հիմնական ֆունկցիոնալությունը և մրցակցային առավելությունը

 • Որակի կառավարում և փորձարկում

 • Օգտատիրոջ/նախատիպի փորձարկում

 • Փաթեթավորման դիզայն և օգտագործելիություն

 • Հաճախորդների սպասարկում և արտադրանքի ընկալում

 • Շուկայական փորձարկում (պիլոտային փորձարկում)

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 53 000 դրամ

Slice Academy
Դասընթացավարներ՝ Մարգարիտ Բաբուրյան, Նիկա Մանուկովա, Նանե Մաթևոսյան
mid-section-two-colleagues-brainstorming-making-notes
 
Սկիզբը՝ հունիսի 22, 29

Մոդուլ 8 Գնային քաղաքականություն
 
 • Արժեքի վրա հիմնված և մրցունակ գին

 • Շուկայական գնագոյացում

 • Տատանումներ, հատուկ առաջարկներ, զեղչեր և գործարքներ

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 36 000 դրամ

Tatevik
Դասընթացավար՝ Տաթևիկ Թորոսյան
man-woman-working-together-startup-company
Սկիզբը՝ հունիսի 29, հուլիսի 6

Մոդուլ 9 Բանակցությունները բիզնեսում
 ​Բանակցությունների դերերն ու կողմերը
 • Տատանումներ, հատուկ առաջարկներ, զեղչեր և գործարքներ

 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ

 • Հարվարդի բիզնես դպրոցի բանակցային մոդել

 • Գործընկերություն և ցանցային կապ

Տևողությունը՝ 5 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

Nane Matevossyan
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
man-straightens-segment-unstable-tower-cubes-labeled-risk-risk-management_72572-1009
Սկիզբը՝ հուլիսի 13

Մոդուլ 10 Ռիսկերի կառավարում
 ​Բանակցությունների դերերն ու կողմ

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 18 000 դրամ

Tigran Poghosyan
Դասընթացավար՝ Տիգրան Պողոսյան
nobody-doctors-office-with-medical-equipment-tools-empty-cabinet-with-computer-healthcare-
 
Սկիզբը՝ հուլիսի 13, 20

Մոդուլ 11 Համակարգ և քննադատական մտածողություն

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 68 000 դրամ

Margaret Baburyan
Դասընթացավար՝ Մարգարիտ Բաբուրյան
flat-lay-top-view-office-table-desk-workspace-with-keyboard-office-supplies-white-backgrou
 
Սկիզբը՝ հուլիսի 20

Մոդուլ 12 ՏՐԻԶ

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 26 000 դրամ

Margaret Baburyan
Դասընթացավար՝ Մարգարիտ Բաբուրյան
bottom of page