top of page
Website COVER.png

Weekend School of Marketing

Since 2017

«Slice Consulting»-ը և «Slice Academy»-ն, AITC-ի հետ համատեղ ուրախ են հայտարարել նոր ֆունդամենտալ մասնագիտական դասընթաց։ “Weekend School of Marketing or Marketing from A to Z” ծրագիրը ներառում է ամբողջական, ֆունդամենտալ դասընթացներ՝ Մարքեթինգի կառավարման և վերջինիս առանձին ճյուղերի շուրջ։

Այս ծրագիրը հետաքրքիր է նաև կորպորատիվ հաճախորդներին, քանի որ

- օգտագործված են մարքեթինգի նորագույն և գործնական ուղղությունները

- հավելյալ տրվում են ամենաանհրաժեշտ գիտելիքները՝ մարքեթինգում կիրառման տեսլականով

- հնարավոր է անցնել սերտիֆիկացում՝ ստացած գիտելիքների որակը գնահատելու համար

- ներգրավված են առաջատար մասնագետներ, ովքեր հաջողակ են իրենց մասնագիտացումներում

Դասընթացի արդյունքը 

Ամբողջական դասընթացին մասնակցելու դեպքում տրվում է  Slice Academy սերտիֆիկացիոն դիպլոմ՝ հաստատված AITC միջազգային կառույցի կողմից, իսկ առանձին թեմաներով դասընթացներին մասնակցելու դեպքում տրվում է մասնակցության սերտիֆիկատ։

Առանձին թեմաներին միանալիս, ցանկացած 3-ը ընտրելու դեպքում առաջարկվում է զեղչ՝ 20%-ի չափով։

Ցանկության դեպքում ուսանողները կարող են հանձնել առցանց քննություն, որի արդյուքները կնշվեն վկայականի մեջ։ 

Առցանց քննության արժեքն է 35 000 դր։

Վճարման պայմաններ

Միացե՛ք ամբողջական ծրագրին 499 000 դրամի փոխարեն 279000 դրամով՝ մինչև ապրիլի 30-ը վաղ ամրագրման պայմաններից օգտվելու համար։ Գրացնվելիս մուտքագրեք պրոմոկոդ SLW279:

Դասընթացի հիմնական մոդուլներն են ընդհանուր 120 ժամ տևողությամբ՝

 Մոդուլ 1․ Ներածական մարքեթինգ (4 ժամ)

 • Ի՞նչ է մարքեթինգը

 • Հիմնական գործառույթները

 • Մարքեթինգի մենեջերի հիմնական գործառույթներն ու KPI-ները
   

 Մոդուլ 2․ Հաճախորդների վարքագիծ  (4 ժամ)

 • Սեգմենտավորում

 • Թիրախի սահմանում

 • Buyer Persona-ներ

 • Ներքին մարքեթինգ

 • Հաղորդակցություններ


Մոդուլ 3․ Մրցակիցների ուսումնասիրություն և վերլուծություն  (4 ժամ)

 • Մարքեթինգային ուսումնասիրություն

 • Մակրո և միկրո վերլուծություն

 • Հիմնական մոտեցումներ և SWOT (3 մակարդակի մոդել)

 • PORTER-ի մոդելը

 

 Մոդուլ 4․ Մարքեթինգային հետազոտություններ (8 ժամ)

 • Ի՞նչ կարելի է անել

 • Մեթոդաբանություն և մեթոդներ

 • Հետազոտել ինչպես մասնագետը

 • Տվյալների վերլուծություն

 • Neuro Մարքեթինգ (4 ժամ)


 Մոդուլ 5․ Բրենդինգ և Դիզայն Մարքեթինգ  (12 ժամ)

 • Naming և բրենդի դիրքավորում

 • Branding-ի հիմնական սկզբունքները

 • Դիզայն Մարքեթինգ

 • Գույնի հոգեբանություն և հիմնական ստանդարտներ

 • Brandbook (բովանդակություն, ֆորմատ,հիմնական մոտեցումներ)

 • UI/UX դիզայնի մոտեցումներ

 • Դիզայն էֆֆեկտիվություն և օպտիմիզացում

 • Ինտերիեր և Էքստերիեր

 

 Մոդուլ 6․ Առաջխաղացման գործիքներ և մեդիապլանավորում (16 ժամ)

 • Կրեատիվ գովազդ

 • Մեդիա պլանավորում և հետ վաճառքային վերլուծություն 

 • PR և մեդիա հարաբերություններ 

 • BTL և վաճառքների խթանում  

 • Ոչ գովազդային առաջխաղացման գործիքներ 


 Մոդուլ 7․ Մարքեթինգի ժամանակակից գործիքներ  (40 ժամ)

 • Digital Մարքեթինգ (32 ժամ)

 • Digital Մարքեթինգ Pro (4 ժամ)

 • Agile Մարքեթինգ (4 ժամ)

 

 Մոդուլ 8․ Առևտրային մարքեթինգ (8 ժամ)

 • Մերչենդայզինգի ստանդարտներ

 • Aroma "Բուրմունքային" մարքեթինգ

 • Ցուցափեղկի դիզայն

 • POS (Point of sales) նյութեր

 Մոդուլ 9․ Վաճառքների կառավարում (16 ժամ)

 • Վաճառքի մոդելներ և ֆորմատներ 

 • Սպասարկման և հաղորդակցման կարողություններ

 • Բանակցային կարողություններ, NLP  և EQ զանգացում

 • Սթրեսների կառավարում 

 • Compliance կառավարում 

 • Cross Selling և Up-selling տեխնոլոգիաներ

 • Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում 

 

 Մոդուլ 10․ Շուկայում ներկայացման ռազմավարություն (4 ժամ)

 • Մարքեթինգային ծրագիր 

 • Նպատակի սահմանում 

 • Բարեփոխումներ իրական ժամանակում

 • Roadmapping 

 Մոդուլ 11․ Ֆինանսներ (4 ժամ)

 • Ֆինանսները ոչ ֆինանսիստների համար

 • Ֆինանսները մարքեթինգում 

 • Ֆինանսների կառավարում 

 • Բարդ խնդիրներ, պարզ լուծումներ 

Work Presentation
 
Սկիզբը՝ սեպտեմբերի 28
Մոդուլ 1  Մրցակիցների ուսումնասիրություն և վերլուծություն    
 
 • Մարքեթ․ ուսումնասիրություն

 • Մակրո/միկրո վերլուծություն

 • Հիմնական մոտեցումներ և SWOT 

 • PORTER-ի մոդելը​

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 19 000 դրամ

NEW ACADEMY (1).png
Դասընթացավար՝
Մարգարիտ Բաբուրյան
Smartphone Store
 
Սկիզբը՝ սեպտեմբերի 29
Մոդուլ 2  Հաճախորդի վարքագիծ  
 
 • Սեգմենտավորում

 • Թիրախի սահմանում

 • Buyer Persona-ներ

 • Ներքին մարքեթինգ

 • Հաղորդակցություններ

 

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 18 000 դրամ​

104.png
Դասընթացավար՝
Նանե Մաթևոսյան
desk with notes
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբեր 5
Մոդուլ 3  Ներածական  Մարքեթինգ
 
 • Ի՞նչ է մարքեթինգը

 • Հիմնական գործառույթները

 • Մարքեթինգի մենեջերի հիմնական գործառույթներն ու KPI-ները

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 12 000 դրամ

         

114.png
Դասընթացավար՝
Արտակ Օրդյան
Wall of ideas
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 6
Մոդուլ 4  Մարքեթինգային հետազոտություններ    
 
 • Ի՞նչ կարելի է անել

 • Մեթոդաբանություն և մեթոդներ

 • Հետազոտել ինչպես մասնագետը

 • Տվյալների վերլուծություն

 • Նեյրոմարքեթինգ

Տևողությունը՝ 8 ժամ 

Արժեքը՝ 29 000 դրամ

slice academy new logo
Դասընթացավարներ՝ Նանե Մաթևոսյան, Նվարդ Մելքոնյան
Professional Meeting
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 6
Մոդուլ 4.1  Դասական մարքեթինգային հետազոտություններ   
 
 • Ի՞նչ կարելի է անել

 • Մեթոդաբանություն և մեթոդներ

 • Հետազոտել ինչպես մասնագետը

 • Տվյալների վերլուծություն

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 18 000 դրամ

116.png
Դասընթացավար՝ Նվարդ Մելքոնյան
Brain Scans
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 12
Մոդուլ 4.2  Նեյրոմարքեթինգ    

 
 • Ի՞նչ է նեյրոմարքեթինգը

 • Նեյրոմարկետինգի մեթոդներ և գործիքներ

 • Տվյալների վերլուծություն

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 12 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Business Card Design
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 12
Մոդուլ 5.   Բրենդինգ, Դիզայն մարքեթինգ    
 
 • Branding-ի հիմնական սկզբունքները
 • Գույնի հոգեբանություն և հիմնական ստանդարտներ

 • Brandbook (բովանդակություն, ֆորմատ,հիմնական մոտեցումներ)

 • UI/UX դիզայնի մոտեցումներ

 • Դիզայն էֆֆեկտիվություն և օպտիմիզացում

Տևողությունը՝ 6 ժամ 

Արժեքը՝ 36 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Plate design
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 12

Մոդուլ 5.1   Բրենդինգ, նեյմինգ
 • Բրենդինգի հիմնական հասկացությունները 

 • Կորպորատիվ ոճ

 • Բրենդի ինքնությունը

 

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 28 000 դրամ

 

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Design
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 12
Մոդուլ 5.2   Դիզայն մարքեթինգ
 • Գույնի հոգեբանություն և հիմնական ստանդարտներ
 • Brandbook (բովանդակություն, ֆորմատ,հիմնական մոտեցումներ)

 • UI/UX դիզայնի մոտեցումներ

 • Դիզայն էֆֆեկտիվություն և օպտիմիզացում

 • Ինտերիեր և Էքստերիեր  

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 28 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Radio show microphones
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 19
Մոդուլ 6   Առաջխաղացման գործիքներ և մեդիապլանավորում    
 
 • Մեդիապլանավորում և վաճառքի վերլուծություն

 • Ձևաչափեր և լրատվամիջոցներ

 • Գովազդի որակի վերահսկում 

Տևողությունը՝ 14 ժամ 

Արժեքը՝ 49 000 դրամ

slice academy new logo
Տարբեր դասընթացավարներ
Advertising
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 19
Մոդուլ 6.1   Կրեատիվ գովազդ
 • Կրեատիվ գովազդի ստեղծում

 • Ձևաչափեր և լրատվամիջոցներ

 • Գովազդի որակի վերահսկում 

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 13 000 դրամ

123.png
Դասընթացավար՝ Տիգրան Բալոյան
Business Meeting
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 20
Մոդուլ 6.2   Մեդիապլանավորում և վաճառք 
 • Մեդիապլանավորում և վաճառքի վերլուծություն

 • Ձևաչափեր և լրատվամիջոցներ

 • Գովազդի որակի վերահսկում 

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 26 000 դրամ

113.png
Դասընթացավար՝  Տաթևիկ Թորոսյան
TV Interview
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 26
Մոդուլ 6.3   PR և մեդիա կապեր   
 
 • Ի՞նչ է PR- ը

 • Ինչպե՞ս օգտագործել PR- ը բիզնեսում 

 • Ինչպե՞ս ավելի լավ հարաբերություններ հաստատել լրատվամիջոցների հետ

 • Ինչպե՞ս չափել ձեր կատարողականը

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 28 000 դրամ

116.png
Դասընթացավար՝ Նոնա Մելքոնյան
Cheerful marketing people brainstorming
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 27
Մոդուլ 6.4   BTL և վաճառքների խթանում
 • BTL գործիքները ժամանակակից բիզնեսի համար

 • Արդյունքները և չափումները BTL- ում

 • Ոչ գովազդային խթանման գործիքներ և դրանց արդյունավետությունը

Տևողությունը՝ 2 ժամ

Արժեքը՝ 18 000 դրամ

113.png
Դասընթացավար՝ Տաթևիկ Թորոսյան
Billboard Sign
 
Սկիզբը՝ հոկտեմբերի 27
Մոդուլ 6.5   Ոչ գովազդային առաջխաղացման գործիքներ
 • Ոչ գովազդային խթանման գործիքներ և դրանց արդյունավետությունը

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 16 000 դրամ

Vahagn
Դասընթացավար՝ Վահագն Քեշիշյան
Digital social media
 
Սկիզբը՝ նոյեմբեր 2
Մոդուլ 7.1  Digital Marketing   
 
 • Վիզուալ քոնթենթ (4 ժամ)

 • SMM and content (10 ժամ)

 • Թվային գովազդ (4 ժամ)

 • Վեբսայթ և SEO (8 ժամ)

 • E-Commerce (2 ժամ)

 • Digital Analytics  (2 ժամ)

 • Email marketing (2 ժամ)

 

Տևողությունը՝ 32 ժամ

Արժեքը՝ 128 000 դրամ

Slice Academy new logo
Տարբեր դասընթացավարներ
Web design
 
Սկիզբը՝ նոյեմբեր 2
Մոդուլ 7.1.1 Digital Marketing․ Վիզուալ քոնթենթ 
 • Վիզուալ նյութեր (վեբ, սոցիալական մեդիա և այլն)

 • Գործիքներ վիզուալների համար (պրակտիկ դասընթաց)

 • Վիզուալ նյութերի աղբյուրներ

 

 

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Mobile application
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 3,9
Մոդուլ 7.1.2 SMM and content Marketing
 • Facebook մարքեթինգ

 • Instagram մարքեթինգ

 • LinkedIn և Google My Business

 • Social Media Optimization

 • Digital Copywriting

 • Social Analytics

 • Social Strategy

 • Կառավարման գործիքներ 

Տևողությունը՝ 10 ժամ 

Արժեքը՝ 65 000 դրամ

slice academy logo
Տարբեր դասընթացավարներ
Social network concept
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 10
Մոդուլ 7.1.3 Թվային գովազդ     
 
 • Facebook Ads

 • Instagram Ads

 • YouTube Ads    

 • Google Search Ads

 • Google Digital Ads

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 25 000 դրամ

113.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Typing on a Computer
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 16, 17
Մոդուլ 7.1.4  Վեբկայք և SEO 
 • Կայքի վիզուալ ստանդարտները

 • Վեբ կայքի ստեղծում (պրակտիկ դասընթաց)

 • SEO (Onsite and Offsite)

 • Գործիքներ և հարթակներ

 

Տևողությունը՝ 8 ժամ 

Արժեքը՝ 39 000 դրամ

110.png
Դասընթացավար՝ Լենա Սողոյան
Online Shopping from Home
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 17
Մոդուլ 7.1.5  E-Commerce 
 • Էլեկտրոնային առևտրի նրբությունները

 • Վեբ կայքի ստեղծման ստանդարտներ

 • Պրակտիկ դասընթաց

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 15 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Analytics
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 17
Մոդուլ 7.1.6  Digital Analytics    
 
 • Վերլուծական մոտեցումներ

 • Գործիքներ և հարթակներ

 • Պրակտիկ դասընթաց

 

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 16 000 դրամ

Lena Soghoyan
Դասընթացավար՝ Լենա Սողոյան 
Globalization concept
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 17
Մոդուլ 7.1.7  Email marketing  
 • Visual in E-Mail

 • Copy in E-Mail

 • Կառուցվածքը էլեկտրոնային փոստում

 • Գործիքներ և պրակտիկ դասընթաց

 

Տևողությունը՝ 2 ժամ 

Արժեքը՝ 16 000 դրամ

Stella Gasparyan
Դասընթացավար՝ Ստելլա Գասպարյան
Business Team
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 23
Մոդուլ 7. 2  Ստեղծարար մտքերը բիզնեսում
 • Ինչ է ուզում հաճախորդը

 • Ինչ հարցեր ենք մեզ տալիս

 • Փորձարկումներ

 • Քեյսեր սեփական փորձից

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

Narek Aleksanyan
Դասընթացավար՝ Նարեկ Ալեքսանյան
Leather Briefcase
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 24
Մոդուլ 7. 3 Բիզնես և ռիսկեր
 • ներածություն

 • Ռիսկերի նույնականացում/հայտնաբերում

 • Ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

NEW ACADEMY logo
Դասընթացավարներ՝ Նիկա Մանուկովա և Տիգրան Պողոսյան
Business Plan
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 30
Մոդուլ 7.4   Agile մարքեթինգ  
 • Intro to Agile Marketing

 • Real Time Marketing

 • Agile Marketing գործիքներ

 • Sprints and Iterations

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 36 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
App Screens
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 1
Մոդուլ 7.5  IDEA Validation
 • Բիզնես գաղափարի արժեքային առաջարկը՝ ինչ խնդիր է այն լուծում հաճախորդի համար

 • Ապրանքների և ծառայությունների տարբերությունը

 • Ստարտափի զարգացման փուլերը

 • Ենթադրությունների ստուգում

 • Հարցազրույց հաճախորդի հետ՝ ճիշտ հարցեր տալու արվեստը

 • Հաճախորդների ներգրավում

 • Բիզնես մոդելի կտավը

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 29 000 դրամ

NEW ACADEMY (1).png
Դասընթացավար՝ Մարգարիտ Բաբուրյան
Shopping Cart
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 7, 8
Մոդուլ 8  Առևտրային մարքեթինգ  
 • Մերչենդայզինգի ստանդարտներ

 • Aroma "Բուրմունքային" Մարքեթինգ

 • Ցուցափեղկի դիզայն

 • POS (Point of sales) նյութեր

 

Տևողությունը՝ 8 ժամ 

Արժեքը՝ 65 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
Young Businesswomen
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 14
Մոդուլ 9  Վաճառքների կառավարում  
 • Վաճառքի մոդելներ և ֆորմատներ 

 • Սպասարկման և հաղորդակցման կարողություններ

 • Բանակցային կարողություններ, NLP  և EQ զանգացում

 • Սթրեսների կառավարում 

 • Compliance կառավարում 

 • Cross Selling և Up-selling տեխնոլոգիաներ

 • Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում 

Տևողությունը՝ 16 ժամ 

Արժեքը՝ 79 000 դրամ

Slice Academy logo
Տարբեր դասընթացավարներ
Hotel Reception
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 15
Մոդուլ 9.1  Սպասարկման և հաղորդակցման կարողություններ

 

 • Վաճառքը որպես գործընթաց

 • Վաճառքի տեխնոլոգիաներ

 • Վաճառքի ձևաչափեր, մոդելներ և տեխնիկա

 • Չափանիշներ և հաղորդակցման հմտություններ

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 24 000 դրամ

104.png
Դասընթացավար՝ Նանե Մաթևոսյան
A group of women at a business meeting
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 28
Մոդուլ 10  Շուկայում  ներկայացման ռազմավարություն

 

 • Մարքեթինգային ծրագիր 

 • Նպատակի սահմանում 

 • Բարեփոխումներ իրական ժամանակում

 • Roadmapping 

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 39 000 դրամ

114.png
Դասընթացավար՝ Արտակ Օրդյան
Coins
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 29
Մոդուլ 11  Ֆինանսներ
 • Ֆինանսները ոչ ֆինանսիստների համար

 • Ֆինանսները մարքեթինգում

 • Ֆինանսների կառավարում 

 • Բարդ խնդիրներ, պարզ լուծումներ 

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 49 000 դրամ

105.png
Դասընթացավար՝ Նելլի Թաթոսյան
Business Meeting
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 22
Մոդուլ 9.4 Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում  
 • Վաճառքի մոդելավորում և կառավարում

 • Շուկայի վերլուծություն և վաճառքի կանխատեսումներ

 • CLV (Customer lifetime value)

 • CLV calculator as a modelling tool

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 32 000 դրամ

119.png
Դասընթացավար՝ Մաննիկ Սահակյան 
In Negotiation
 
Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 21
Մոդուլ 9.3  Բանակցային կարողություններ, NLP  և EQ զանգացում  
 • Ի՞նչ է EQ- ն և ինչպե՞ս է այն գործում

 • EQ մոդելները

 • Սոցիալական գիտելիքներ և հմտություններ

 • Մարմնի լեզու և NLP

 

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

slice academy new logo
Դասընթացավարներ՝ Հակոբ Մակդիս, Նանե Մաթևոսյան
Stressed Woman
 
Սկիզբը՝ նոյեմբերի 24
Մոդուլ 9.2 Ստրեսների կառավարում

Տևողությունը՝ 4 ժամ 

Արժեքը՝ 22 000 դրամ

117.png
Դասընթացավար՝ Էվելինա Աբրահամյան
bottom of page