top of page

Acerca de

Business Meeting

Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում

Վաճառքների կառավարում դասընթացը հնարավորություն կտա ձեզ տիրապետել ընկերության վաճառքի կազմակերպման գործընթացին, վաճառքի մոդելներին ու ձևաչափերին։  Կզարգացնի ձեր մեջ սպասարկման, հաղորդակցության ու բանակցային կարողությունները։ Նաև կսովորեք սթրեսի, Compliance կառավարում, Cross Selling և Up-selling տեխնոլոգիաներ։

 

  • Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում

  • Շուկայի վերլուծություն և վաճառքի կանխատեսումներ

  • CLV (Customer lifetime value)

  • CLV calculator as a modelling tool

 

Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 18

Տևողությունը՝ 4 ժամ

Արժեքը՝ 32 000 դրամ

Mannik Sahakyan

Դասընթացավար՝

Մաննիկ Սահակյան

  • Մենեջմենթ, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան

  • Քիմիա և կենսաբանություն, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)

  • Տնօրեն, Bonasens.am

  • Տնօրեն, IMPACT Solutions Consulting Company

bottom of page