top of page

Acerca de

Business Owner

Վաճառքների կառավարում

Վաճառքների կառավարում դասընթացը հնարավորություն կտա ձեզ տիրապետել ընկերության վաճառքի կազմակերպման գործընթացին, վաճառքի մոդելներին ու ձևաչափերին։  Կզարգացնի ձեր մեջ սպասարկման, հաղորդակցության ու բանակցային կարողությունները։ Նաև կսովորեք սթրեսի, Compliance կառավարում, Cross Selling և Up-selling տեխնոլոգիաներ։

 

  • Վաճառքի մոդելներ և ֆորմատներ

  • Սպասարկման և հաղորդակցման կարողություններ

  • Բանակցային կարողություններ, NLP և EQ զանգացում

  • Սթրեսների կառավարում

  • Compliance կառավարում

  • Cross Selling և Up-selling տեխնոլոգիաներ

  • Վաճառքների մոդելավորում և կառավարում

Սկիզբը՝ դեկտեմբերի 10

Տևողությունը՝ 16 ժամ

Արժեքը՝ 79 000 դրամ

Վաղ ամրագրման (մինչև նոյեմբերի 1-ը) արժեքն է 59 000 դրամ

Slice Academy Tree_edited.png

Դասընթացավարներ՝

Էվելինա Աբրահամյան,

Վարդուհի Հարությունյան

Նանե Մաթևոսյան, 

Հակոբ Մակդիս,

Մաննիկ Սահակյան 

bottom of page